ข้อดีของศรีกรุงโบรคเกอร์

10 ข้อดีของศรีกรุงโบรคเกอร์ (มีระบบ Online ที่ง่ายภายใน 5 นาที)
1. ศรีกรุงฯ รับสมาชิกแบบ ไม่จำกัดอายุหรือการศึกษา แค่คุณมีความพร้อม
2. สมาชิกสามารถ สร้างรายได้เป็นแสนต่อเดือน และเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน
3. มีสาขาไว้บริการสมาชิกครอบคลุมทุกภาค ทั่วประเทศ มากกว่า 30 สาขา
4. สามารถเช็คเบี้ย/ทำใบเสนอราคาประกันภัย ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5. สามารถคีย์ พ.ร.บ. ออนไลน์ และ ปริ้นให้กับลูกค้าได้เลย (ได้ค่าปริ้นงานเพิ่มอีก)
6. สามารถแจ้งงาน กรมธรรม์ใหม่ หรือ งานต่ออายุ ผ่านระบบ Line & E-mail
7. เมื่อแจ้งงานแล้ว สามารถปริ้นเอกสารใบแจ้งงานได้ทันที
8. ตรวจเช็คยอดเบี้ยแบบ Real-time เพื่อคำนวณและวางแผนการปรับระดับ
9. มีอบรมและติวสอบบัตรนายหน้าฟรี!! ทุกสาขาทั่วประเทศ (ไม่บังคับอบรม)
10. ไม่ต้องรักษายอด หรือรักษาตำแหน่ง ตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลย