Skip to Content

Blog Archives

วิธีการอ่านและเช็คกรมธรรม์ประกันรถยนต์แบบละเอียดยิบ !

วิธีการอ่านและเช็คกรมธรรม์ประกันรถยนต์แบบละเอียดยิบ !

กรมธรรม์ประกันรถยนต์เอกสารสำคัญที่ผู้เอาประกันจะต้องอย่าลืมที่จะตรวจ เช็คอย่างรอบคอบ เพราะหากมีข้อมูลผิดแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที เมื่อถึงคราวที่อุบัติเหตุมาเยือน แล้วเกิดปัญหาไม่สามารถเคลมได้ อาจจะทำให้คุณฉุกคิดขึ้นมาอย่างน่าเสียดายว่า รู้งี้อ่านบทความนี้ให้จบ และรู้วิธีเช็คกรมธรรม์ให้ดีคงจะดีกว่า !

กรมธรรม์รถยนต์ คืออะไร สำคัญอย่างไร ?

กรมธรรม์รถยนต์ คือ หลักฐานสำคัญที่ระบุเงื่อนไข หรือข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทผู้รับทำประกันภัย ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของหนังสือ หรือ e-policy (กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์) จะได้รับภายหลังจากการทำข้อตกลงซื้อประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยหนึ่ง ๆ ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งจะเป็นประกันที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น หากผู้ขับขี่ต้องการได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ตกลงซื้อไว้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และดําเนินการเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทมีสิทธิเข้าดําเนินการในนามของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพราะเหตุนี้การตรวจเช็คกรมธรรม์ให้ไม่ขาดตกบกพร่องจึงเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับความคุ้มครองที่ไม่ควรมองข้าม

วิธีการอ่าน และวิธีเช็คกรมธรรม์

ส่วนที่ 1 ในการเช็คกรมธรรม์ (สำคัญ)

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย หมายถึง คู่สัญญาผู้ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นชื่อเจ้าของกรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถยนต์ แนะนำควรเป็นชื่อเดียวกับชื่อในเล่มทะเบียนรถ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการเคลมภายหลัง
 • ชื่อผู้รับผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนต่าง ๆ จากบริษัทประกันภัยในกรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง ซึ่งจะมีทั้งกรณีเอกสารระบุผู้รับผลโยชน์จะหมายถึงผู้รับผลประโยชน์เป็นไฟแนนซ์ หรือบริษัทสินเชื่อ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยยังคงผ่อนชำระผ่านไฟแนนซ์ หรือบริษัทปล่อยสินเชื่ออยู่ แต่อีกกรณีปลอดภาระผูกพันธ์ ในส่วนนี้จะไม่มีระบุอยู่ เพราะผู้รับผลประโยชน์จะเป็นผู้เอาประกันภัยอยู่แล้ว
 • ระยะเวลาประกันภัย ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่คุ้มครอง และวันที่สิ้นสุด โดยทั่วไปแล้วจะสิ้นสุดเวลา 30 น. ควรตรวจสอบวันเริ่ม และสิ้นสุดว่าถูกต้องหรือไม่

ส่วนที่ 2 ในการเช็คกรมธรรม์ (สำคัญ)

หมายเลขตัวถัง ส่วนนี้ คือ ส่วนที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญที่ไม่ควรพลาดหากไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะยึดถือจากเลขตัวถังเป็นหลัก จึงจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง กรณีเจ้าหน้าที่คีย์ผิด ควรจะต้องรีบแจ้งเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที 

ส่วนที่ 3 ในการเช็คกรมธรรม์

ส่วนนี้คือการเช็คตารางความคุ้มครองกรมธรรม์ โดยจะมีส่วนหลัก ๆ ดังนี้

 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีทั้งความคุ้มครองในกรณีความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกขั้นต่ำ 500,000 บาท/คน หรือ 10 ล้านบาท/1 เหตุการณ์,  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ขั้นต่ำ 200,000 บาท/เหตุการณ์ และความเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible หมายถึงค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองก่อน ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเราเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี
 • ความคุ้มครองรถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ที่ช่วยแบ่งเบาผู้เอาประกันภัยเองในการซ่อมแซมดูแลรถยนต์จากเหตุดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในส่วนของประกันรถยนต์ชั้น 1 และในส่วนของประกันรถยนต์ประเภท 5  (2+) ที่ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ 
 • ความคุ้มครองแนบท้าย ความคุ้มครองบุคคลที่อยู่ภายในรถคันที่เอาประกันภัย โดยสาระสำคัญของส่วนนี้ที่ควรจะต้องเช็ค คือ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense) ที่บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย ซึ่งได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ นอกจากนี้ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายยังให้ความคุ้มครองถึงการประกันตัวผู้ขับขี่อีกด้วย

FAQ : คำถามที่พบบ่อย

(Q) หากข้อมูลในกรมธรรม์ผิดต้องทำอย่างไร ?

(A) หากพบว่าข้อมูลในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง สามารถส่งแก้ไขข้อมูลได้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้เอาประกันภัย ทะเบียนรถ เลขตัวถัง เพิ่มชื่อผู้รับผลประโยชน์ รวมถึงแก้ทุนประกัน และเพิ่มอุปกรณ์เสริม ฯลฯ

โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.แจ้งให้กับทางตัวแทน นายหน้า ทราบถึงข้อมูลที่ผิด หรือ ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

2.ส่งเอกสาร หรือ แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้ตัวแทนหรือนายหน้า ส่งแก้ไขข้อมูลให้กับบริษัทประกัน

3.รอทางบริษัทประกันดำเนินการออกสลักหลังการแก้ไขข้อมูล ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วันทำการ

** การส่งสลักหลัง ลูกค้าอาจต้องชำระเบี้ยประกันเพิ่ม เช่น เพิ่มอุปกรณ์เสริม แก้ไขทุนประกัน ฯลฯ **

 

(Q) หากกรมธรรม์สูญหายต้องทำอย่างไร ?

(A) หากกรมธรรม์สูญหาย บริษัทประกันภัยสามารถออกสำเนากรมธรรม์ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องให้ได้ 

โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ แจ้งความกรมธรรม์หาย ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน เกี่ยวรถเช่นทะเบียนรถ ข้อมูลรถและเลขกรมธรรม์ ให้เรียบร้อย

2.นำเอกสารใบแจ้งความ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย ส่งเอกสารทั้งหมดให้กับโบรคเกอร์ พร้อมแจ้งที่อยู่จัดส่งเอกสาร

3.โบรคเกอร์ประสานส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อขอสำเนากรมธรรม์

4.รอทางบริษัทรับรองสำเนากรมธรรม์ และส่งให้ตามที่อยู่ลูกค้า

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

READ MORE

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

📌 รู้ลึก รู้จริง ด้วยข้อมูลชัดเจนก่อนใคร 📌 ศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดทำตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง #ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ มองเห็นจุดแตกต่างในความคุ้มครองของประกันภัยแต่ละประเภท เรียนรู้และทำความเข้าใจง่ายจนมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นดังนี้ค่ะ
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกัน

✅ เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยี่ยม ต้อง ศรีกรุงโบรคเกอร์ เท่านั้น  ศรีกรุงโบรคเกอร์ เติบโตไร้ขีด

เครดิต : ศรีกรุงโบรคเกอร์

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมโค้ชยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ

 

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนกรกฎาคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 7

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร .   558,186.41
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .       284,108.46
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด .       264,235.66
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .  237,216.06
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .       208,554.48
 6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์      147,823.69
 7. 482 บุญธรรม เดชหาญ  139,881.18
 8. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร      138,222.08
 9. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ      133,648.04
 10. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก  129,411.94
 11. 218747 โสรัช เดโชพล    117,622.96
 12. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด .       112,699.19
 13. 18840 ภาวนา 365 จำกัด .       111,233.52
 14. 4 บวร แสนเรือน    107,760.15
 15. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด .   106,881.04
 16. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 105,954.47
 17. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า       103,821.61
 18. 76221 พ.ปุณยวัจช์ .   102,972.45
 19. 23901 แอลพี สมาร์ท .  101,382.89
 20. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์       94,707.70
 21. 128597 กัญญา เลียวประโคน       91,433.99
 22. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท        88,598.66
 23. 19975 เทวาวิจิตร .    85,558.71
 24. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล     84,753.58
 25. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 81,283.00
 26. 26165 จำรัส บุญศรี    80,422.79
 27. 29724 นพพล ดีมงคล     79,511.34
 28. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน       77,761.15
 29. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์   77,210.92
 30. 39030 ธัญลักษณ์ รนที  69,914.08
 31. 72691 นารี แสนประสิทธิ์       69,100.29
 32. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ        63,886.71
 33. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์  59,751.25
 34. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 59,461.41
 35. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์        59,293.83
 36. 30916 ศุภกิจ อยู่ดี   58,927.53
 37. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์        58,004.75
 38. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง        57,708.00
 39. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน      57,145.04
 40. 24 ไชยยา ชนะชัย    56,230.29
 41. 13086 อาภากร เดชพงษ์  55,936.56
 42. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร      53,373.61
 43. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 52,032.80
 44. 2739 ม.ทศพรปรีชา .   50,523.86
 45. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .     49,657.03
 46. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์     48,855.99
 47. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น        48,390.11
 48. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล        48,297.44
 49. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  48,012.77
 50. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 47,406.54
 51. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์    46,734.83
 52. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ        45,660.30
 53. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ        45,563.02
 54. 57624 ธนพร เหลืองวิลัย        43,070.12
 55. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 40,975.97
 56. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน     40,406.42
 57. 12660 คณพศ โชติประทุม 40,299.03
 58. 16646 แอคชั่นโกล ทรู .        39,085.44
 59. 37285 อรุณนี โสธโน    38,828.53
 60. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม        38,224.22
 61. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร    38,146.56
 62. 10741 จะลุย อ่อนปุย   36,916.26
 63. 59745 สุรพงศ์ พรหมวัง 36,072.03
 64. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 33,232.67
 65. 82949  กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 33,045.80
 66. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์  32,945.84
 67. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์        32,879.90
 68. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์    32,423.15
 69. 52059 จุฑา วาสดำเกิง  32,002.78
 70. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,928.83
 71. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย      31,885.93
 72. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล   31,769.23
 73. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่      31,522.12
 74. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ        31,150.18
 75. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม     30,092.44
 76. 26500 นพดล อินตา      30,037.23
 77. 6520 นิภา ชุมภูปิน   29,619.73
 78. 14174 ชุลี โนจิตร     28,790.96
 79. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์    28,652.13
 80. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์       28,401.40
 81. 5278 เจียม ลือลั่น   28,381.22
 82. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ       27,990.41
 83. 121243 พินิต เพชรดา    27,324.08
 84. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล        27,311.74
 85. 72466 อิงอร บุญช่วย   27,086.49
 86. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน       26,838.64
 87. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์      26,231.88
 88. 64347 พรนภา สมศรีสุข  26,154.54
 89. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์    25,743.51
 90. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 25,685.45
 91. 33334 ถาวร พ้นภัย     25,481.33
 92. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 24,891.82
 93. 6545 จันทนา โชคตาม   24,326.56
 94. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน     24,316.81
 95. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล        24,182.88
 96. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 23,841.74
 97. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง  23,561.45
 98. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม        23,538.81
 99. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร   23,310.61
 100. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ        23,295.79
 101. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์  23,080.11
 102. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ      22,561.87
 103. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ        22,534.12
 104. 35138 พรรณเชษฐ รนที   22,515.83
 105. 40722 สารพล แจ่มจรัส  22,492.64
 106. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี       22,384.65
 107. 117374 กัญญา ผาลา      21,937.91
 108. 87976 กษมา สุภาพงษ์   21,607.68
 109. 9325 อภิชาติ ปรีชา   21,264.98
 110. 26129 ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม      21,215.96
 111. 273944 สลิลทิพย์ บัวผัด        21,171.09
 112. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ        20,989.15
 113. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์    20,714.30
 114. 204198 ชุติมา โตประมาณ 20,679.50
 115. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา    20,678.95
 116. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน        20,396.92
 117. 52794 กิตติชัย อ่างทอง        20,375.08
 118. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร        20,336.62
 119. 219942 สมรถ สุณเจิม    20,234.10
 120. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช     20,063.50
 121. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 19,626.59
 122. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 19,528.29
 123. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์        19,515.87
 124. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก        19,437.80
 125. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม        19,323.47
 126. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์  19,242.65
 127. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์  19,220.79
 128. 45622 แก้วมณี ปัททุม  19,075.41
 129. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย        19,056.17
 130. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง       18,952.75
 131. 2583 รังสรรค์ จือศานติ       18,913.69
 132. 160100 ปริยากร นวลพูนทอง       18,677.68
 133. 58099 นุจิรา ทรงนิคม  18,663.89
 134. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 18,648.87
 135. 30583 โกวิท ธรรมาวุฒิกุล      18,348.76
 136. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา     18,141.75
 137. 690 สุระสิทธิ์ เดวี 18,070.70
 138. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง  17,942.91
 139. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี        17,725.37
 140. 151225 จริยา ศรีทิพย์  17,509.43
 141. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์      17,495.16
 142. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์     17,162.43
 143. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 17,015.09
 144. 56015 ถาวร จันทร์เรือง        16,931.90
 145. 41403 รินดา ถ้ำกลาง   16,909.72
 146. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์       16,829.62
 147. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล        16,801.23
 148. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์      16,728.79
 149. 16837 พัทธนันท์ ฉิมสุข        16,617.43
 150. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์    16,390.88
 151. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม        16,328.08
 152. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง     16,163.28
 153. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล       16,074.21
 154. 77524 อรอุมา รักรู้   15,942.71
 155. 31425 ณัฐกร สายแผ่เยือง       15,897.03
 156. 44644 รสสุคนธ์ หอมดาวเรือง    15,881.67
 157. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์     15,801.17
 158. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ        15,772.73
 159. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์       15,577.79
 160. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  15,448.98
 161. 56796 อรุณ หวังลาภ    15,326.75
 162. 177529 ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ 15,324.24
 163. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 15,196.22
 164. 11649 ธวัช คุณสมบัติ  15,196.08
 165. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มา     15,135.45
 166. 105182 สมสุข อนุพันธ์  15,080.25
 167. 180828 สุวรรณี ตราภินันท์      15,052.86
 168. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล    15,46
READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนพฤษภาคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชัน ที่พี่ๆนายหน้าขายเอง ซึ่งเป็นรายได้แบบ Passive Income ที่บริษัทศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้นายหน้าประกันภัย ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 5

 

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 588,756.80
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 302,435.57
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 296,935.01
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 228,926.14
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 185,841.96
 6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 143,329.92
 7. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 143,210.87
 8. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 139,066.63
 9. 482 บุญธรรม เดชหาญ 137,619.70
 10. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 130,367.17
 11. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 116,731.30
 12. 23901 แอลพี สมาร์ท . 116,265.83
 13. 4 บวร แสนเรือน 115,319.93
 14. 218747 โสรัช เดโชพล 113,809.33
 15. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 105,464.26
 16. 19975 เทวาวิจิตร . 103,289.58
 17. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 101,850.41
 18. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 98,178.40
 19. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 93,890.96
 20. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 92,045.98
 21. 26165 จำรัส บุญศรี 87,413.94
 22. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 87,379.01
 23. 128597 กัญญา เลียวประโคน 84,666.99
 24. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 84,288.08
 25. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 82,976.80
 26. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 81,657.79
 27. 29724 นพพล ดีมงคล 80,889.69
 28. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 79,057.82
 29. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 76,934.07
 30. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 76,852.51
 31. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 73,150.44
 32. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 64,241.38
 33. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 63,046.82
 34. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 61,413.57
 35. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 60,153.84
 36. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 58,337.07
 37. 24 ไชยยา ชนะชัย 56,622.51
 38. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 54,879.67
 39. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 54,866.01
 40. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 52,883.05
 41. 37285 อรุณนี โสธโน 51,104.92
 42. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 50,941.51
 43. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 50,805.57
 44. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 46,920.78
 45. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 45,132.40
 46. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 43,723.71
 47. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 42,506.96
 48. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 42,070.40
 49. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 42,024.86
 50. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 41,511.63
 51. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 41,462.20
 52. 12660 คณพศ โชติประทุม 41,135.65
 53. 14174 ชุลี โนจิตร 41,053.55
 54. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 39,770.41
 55. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,913.32
 56. 60712 ศศิตา บัวสี 38,182.83
 57. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 37,819.07
 58. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอน 36,593.68
 59. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 36,490.45
 60. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 36,001.37
 61. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 35,984.93
 62. 77593 เกษรานิษฐ์ ขวัญทอง 35,915.69
 63. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 35,758.32
 64. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 35,737.99
 65. 122677 กัญญา วิเชียร 35,436.96
 66. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 35,251.31
 67. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 33,591.03
 68. 33334 ถาวร พ้นภัย 33,323.68
 69. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 32,288.98
 70. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 32,159.00
 71. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 32,078.27
 72. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 31,780.95
 73. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,651.81
 74. 35138 พรรณเชษฐ รนที 31,648.89
 75. 6545 จันทนา โชคตาม 31,075.66
 76. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 30,935.78
 77. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 30,397.73
 78. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 30,339.42
 79. 10741 จะลุย อ่อนปุย 30,188.14
 80. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 29,762.75
 81. 6520 นิภา ชุมภูปิน 29,441.32
 82. 26500 นพดล อินตา 29,381.88
 83. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 29,227.56
 84. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 29,121.08
 85. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 29,038.19
 86. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 29,022.75
 87. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 28,780.16
 88. 121243 พินิต เพชรดา 28,756.98
 89. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 28,643.56
 90. 5278 เจียม ลือลั่น 28,381.22
 91. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 27,336.77
 92. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 27,263.39
 93. 92555 สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ 27,201.31
 94. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 27,109.28
 95. 64347 พรนภา สมศรีสุข 26,716.38
 96. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 26,665.39
 97. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 26,642.26
 98. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 26,608.87
 99. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 26,443.07
 100. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 25,828.77
 101. 117374 กัญญา ผาลา 25,704.91
 102. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 25,474.44
 103. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 25,406.03
 104. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 25,136.87
 105. 21028 พรนิภา ปรีชา 24,699.58
 106. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 24,661.91
 107. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 24,424.94
 108. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 23,768.23
 109. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 23,704.02
 110. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 23,418.74
 111. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 23,353.78
 112. 31695 อนันท์ ตรีพล 23,331.12
 113. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 23,245.02
 114. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 23,082.60
 115. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
 116. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,903.96
 117. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 21,564.65
 118. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 21,257.59
 119. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 20,918.18
 120. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 20,763.83
 121. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 20,531.33
 122. 124562 มัณฑนา รุ่งเพชรรังสี 20,510.48
 123. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 20,508.52
 124. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 125. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,275.40
 126. 177529 ปาริฉัตร ลาภพงศ์พิพัฒน์ 19,862.43
 127. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 19,802.32
 128. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 19,627.66
 129. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 19,624.87
 130. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 19,599.23
 131. 20588 วรรณสุดา ผายทอง 19,528.29
 132. 9325 อภิชาติ ปรีชา 18,653.36
 133. 221308 รัตนชัย ดำมี 18,471.83
 134. 186232 นวพล บางทับ 18,462.39
 135. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 18,428.68
 136. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 18,425.29
 137. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 18,226.84
 138. 181152 ฐนัติ เจียมจรัสรังษี 18,126.78
 139. 79531 ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 17,866.72
 140. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 17,707.47
 141. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 17,695.53
 142. 248335 จุฬารัตน์ ปัญยาง 17,397.23
 143. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 17,364.64
 144. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 17,291.26
 145. 204198 ชุติมา โตประมาณ 17,261.33
 146. 2494 สายัณท์ จันทร์สีทอง 17,046.91
 147. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 17,045.89
 148. 58099 นุจิรา ทรงนิคม 16,981.20
 149. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 16,926.72
 150. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,869.89
 151. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 16,721.59
 152. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,647.81
 153. 219942 สมรถ สุณเจิม 16,626.42
 154. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 16,583.67
 155. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 16,539.40
 156. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 16,523.69
 157. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 16,446.25
 158. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 16,419.37
 159. 40722 สารพล แจ่มจรัส 16,363.08
 160. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 16,356.58
 161. 19976 ณัฐพล โสภิตานนท์ 16,307.51
 162. 72466 อิงอร บุญช่วย 16,270.62
 163. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 16,159.17
 164. 52 พนิดา ธรรมลังกา 16,125.31
 165. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 15,902.91
 166. 205122 ทรงเกียรติ ธีรานันตชัย 15,834.53
 167. 265605 ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 15,694.40
 168. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 15,613.89
 169. 77524 อรอุมา รักรู้ 15,510.85
 170. 44309 สุรัตน์ สดงาม 15,253.20
 171. 37232 วิศรา อินเพ็ง 15,196.23
 172. 69154 กลางฟ้า จำกัด . 15,140.16
READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนมีนาคม 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าขายเอง ที่เป็นรายได้แบบ Passive Income ที่ศรีกรุงฯเตรียมจะโอนให้ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 3

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป  ตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 702,945.38
 2. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 354,648.56
 3. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 309,386.57
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 255,753.07
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 217,452.03
 6. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 173,362.07
 7. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 172,040.45
 8. 482 บุญธรรม เดชหาญ 166,556.72
 9. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 147,356.48
 10. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 141,945.74
 11. 4 บวร แสนเรือน 139,589.62
 12. 218747 โสรัช เดโชพล 134,332.36
 13. 19975 เทวาวิจิตร . 132,867.83
 14. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 130,665.48
 15. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 126,393.70
 16. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 121,855.16
 17. 23901 แอลพี สมาร์ท . 113,028.52
 18. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 110,454.91
 19. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 106,116.53
 20. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 105,012.20
 21. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 101,733.36
 22. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 101,597.78
 23. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 91,892.94
 24. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 89,390.95
 25. 26165 จำรัส บุญศรี 86,231.61
 26. 29724 นพพล ดีมงคล 85,903.74
 27. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 85,235.20
 28. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 77,877.08
 29. 128597 กัญญา เลียวประโคน 77,597.65
 30. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 74,860.33
 31. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 72,235.85
 32. 24 ไชยยา ชนะชัย 70,350.96
 33. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 69,273.58
 34. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 68,651.59
 35. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 68,538.88
 36. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 68,203.42
 37. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 66,601.46
 38. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 64,697.11
 39. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 63,850.26
 40. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 63,037.84
 41. 12660 คณพศ โชติประทุม 59,208.34
 42. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 55,421.13
 43. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 55,237.80
 44. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 54,129.57
 45. 36440 รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 53,733.05
 46. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 51,800.65
 47. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 50,659.01
 48. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 50,173.76
 49. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 49,286.85
 50. 14174 ชุลี โนจิตร 48,355.37
 51. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 47,958.30
 52. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 46,328.30
 53. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 45,475.35
 54. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 45,302.65
 55. 37285 อรุณนี โสธโน 45,279.11
 56. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 45,251.98
 57. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 45,216.37
 58. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 45,201.64
 59. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 45,149.35
 60. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 43,443.12
 61. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 42,815.74
 62. 33334 ถาวร พ้นภัย 42,755.92
 63. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 42,663.20
 64. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 42,427.18
 65. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 40,725.61
 66. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 40,702.15
 67. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 40,058.25
 68. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 40,008.65
 69. 28498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 39,295.76
 70. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 38,476.25
 71. 117374 กัญญา ผาลา 38,421.75
 72. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 38,304.82
 73. 26500 นพดล อินตา 38,261.36
 74. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 37,282.28
 75. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 36,508.51
 76. 60712 ศศิตา บัวสี 36,261.08
 77. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 33,232.34
 78. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 32,373.89
 79. 122677 กัญญา วิเชียร 32,345.27
 80. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 32,169.93
 81. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 32,056.92
 82. 35138 พรรณเชษฐ รนที 31,921.63
 83. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 31,755.92
 84. 40722 สารพล แจ่มจรัส 31,395.03
 85. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,169.30
 86. 10741 จะลุย อ่อนปุย 30,987.19
 87. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 30,821.52
 88. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,674.46
 89. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 30,563.10
 90. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 30,434.41
 91. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 30,263.80
 92. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 30,154.64
 93. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 30,142.87
 94. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 30,090.85
 95. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,867.46
 96. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 29,301.85
 97. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 29,151.01
 98. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 28,671.37
 99. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 28,561.28
 100. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 28,328.41
 101. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 28,315.17
 102. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 28,257.17
 103. 121243 พินิต เพชรดา 28,194.35
 104. 5278 เจียม ลือลั่น 28,113.40
 105. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 28,050.65
 106. 6520 นิภา ชุมภูปิน 28,026.39
 107. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 27,597.90
 108. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 27,431.13
 109. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 26,811.14
 110. 6545 จันทนา โชคตาม 26,667.71
 111. 72737 ทศพล โชติคุตร์ 25,420.35
 112. 52 พนิดา ธรรมลังกา 25,194.78
 113. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 25,139.58
 114. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 24,911.54
 115. 28916 สมเกียรติ เผื่อแผ่ 24,619.66
 116. 9325 อภิชาติ ปรีชา 24,570.64
 117. 21028 พรนิภา ปรีชา 24,551.08
 118. 11649 ธวัช คุณสมบัติ 24,392.60
 119. 219942 สมรถ สุณเจิม 24,137.38
 120. 221308 รัตนชัย ดำมี 23,792.60
 121. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 23,759.00
 122. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 23,580.58
 123. 72466 อิงอร บุญช่วย 23,386.20
 124. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,074.11
 125. 126263 สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 22,932.24
 126. 87328 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 22,874.72
 127. 46087 กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 22,678.21
 128. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 22,636.34
 129. 64347 พรนภา สมศรีสุข 22,013.50
 130. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 21,731.21
 131. 171561 ลภัส จำรูญจินดา 21,221.20
 132. 57527 ธัชมาศ ทวีงาม 20,968.35
 133. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 20,888.77
 134. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 20,462.48
 135. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 136. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 20,341.55
 137. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 20,262.54
 138. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 20,256.86
 139. 31695 อนันท์ ตรีพล 20,102.31
 140. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 19,872.09
 141. 2695 ชวัตร คำหงษา 19,638.62
 142. 31230 เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 19,506.09
 143. 37878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 19,497.03
 144. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 19,191.61
 145. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,932.41
 146. 17854 ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 18,706.98
 147. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 18,699.62
 148. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 18,692.65
 149. 1402 โกวิท ประทีป ณ ถลาง 18,430.90
 150. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 18,315.01
 151. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 18,233.43
 152. 29158 ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 18,214.18
 153. 176250 สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 18,091.69
 154. 420 เอกชัย สุขพงษ์ 17,893.77
 155. 35014 ธวัช น่วมด้วง 17,699.80
 156. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 17,519.13
 157. 45622 แก้วมณี ปัททุม 17,349.27
 158. 18093 รัตตินันท์ สาฤกษ์ 17,333.49
 159. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด . 17,314.08
 160. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 17,238.75
 161. 98213 อุลัย โนนสาเทศ 17,221.76
 162. 259376 สำราญ ธรรมวงค์ 17,095.56
 163. 56796 อรุณ หวังลาภ 17,054.35
 164. 58099 นุจิรา ทรงนิคม 17,030.82
 165. 26818 ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 16,880.35
 166. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 16,745.94
 167. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 16,692.36
 168. 21295 ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 16,666.46
 169. 2298 พรชัย อุตมา 16,660.97
 170. 27510 พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 16,632.89
 171. 26644 สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ 16,623.94
 172. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,580.85
 173. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,561.09
 174. 43960 ชนัดดา ราษฏรนิยม 16,507.27
 175. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,493.73
 176. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 16,415.87
 177. 155663 สุพัตรา เกิดบริบูรณ์ 16,238.50
 178. 88461 กิตติชัย สุลำนาจ 16,232.89
 179. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,078.30
 180. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
 181. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 16,011.13
 182. 135680 ศักดิ์สิทธิ์ ฆารบุญ 15,961.14
 183. 7926 วรชาติ นาคบุรินทร์ 15,914.37
 184. 106724 ณัฐพล ปันทะนันท์ 15,913.49
 185. 90271 ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 15,889.31
 186. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 15,778.25
 187. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 15,680.24
 188. 9659 ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ 15,581.06
 189. 33638 นพดล บำเรอเจ้า 15,405.22
 190. 13801 บวร นามวงศ์ 15,402.80
 191. 128353 จินตนา ชัยฤทธิ์ 15,331.05
 192. 151225 จริยา ศรีทิพย์ 15,085.43
 193. 210892 คำเพียร อยู่เย็น 15,056.98

 

READ MORE

รายได้จากค่าบริหารทีม (ค่าสายงาน+แนะนำ) เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันนี้แอดมิน นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆ นายหน้าไปดูรายได้จากค่าบริหารทีม ตามแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงฯ เป็นรายได้ที่ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นที่นายหน้าขายเอง ที่เป็นรายได้แบบ Passive Income ที่ศรีกรุงฯ เตรียมจะโอนให้ในวันที่ 10  ของเดือนถัดไป

รายได้ค่าบริหารทีม เดือน 2

 

ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป

ตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 1. 1789 ทิพย์วิจิตร . 547,915.14
 2. 40 ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 264,585.82
 3. 10523 โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 261,057.50
 4. 2204 บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 240,764.34
 5. 15492 บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 170,455.35
 6. 15288 ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 156,252.44
 7. 283 วิโรจน์ เกตุประยูร 133,196.49
 8. 4 บวร แสนเรือน 131,102.70
 9. 482 บุญธรรม เดชหาญ 130,732.21
 10. 33301 กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 115,892.20
 11. 24819 ธรรมพล ประภาสัย 108,921.99
 12. 218747 โสรัช เดโชพล 108,255.69
 13. 76221 พ.ปุณยวัจช์ . 105,369.22
 14. 32011 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 103,841.88
 15. 23901 แอลพี สมาร์ท . 100,046.99
 16. 47871 เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 95,955.33
 17. 25991 ไพโรจน์ บุญมาก 93,859.16
 18. 10625 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 92,078.39
 19. 19975 เทวาวิจิตร . 87,302.93
 20. 18840 ภาวนา 365 จำกัด . 81,055.71
 21. 155498 นงค์นุช เหล็กกล้า 79,209.35
 22. 26165 จำรัส บุญศรี 74,866.27
 23. 161 ทรัพย์มงคล 59 . 73,623.89
 24. 11481 วรายุทธ ขระเขื่อน 72,902.53
 25. 128597 กัญญา เลียวประโคน 72,715.94
 26. 39030 ธัญลักษณ์ รนที 68,741.31
 27. 151 ปุณยนุช มยุโรวาท 68,367.21
 28. 29724 นพพล ดีมงคล 67,748.58
 29. 42959 ชนายุทธ เจรณาเทพ 64,299.26
 30. 72691 นารี แสนประสิทธิ์ 63,867.09
 31. 111130 ศลิษา นาคฤทธิ์ 61,173.85
 32. 147315 จิรยุทธ มาลาวงษ์ 60,035.73
 33. 4548 พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 57,893.13
 34. 71093 ภูวเดช นามวงษ์ 57,618.39
 35. 13086 อาภากร เดชพงษ์ 55,414.11
 36. 17526 วงศ์สถิตย์ สมสูง 54,724.19
 37. 26060 ขนิษฐา เครือวงศ์ 54,584.53
 38. 11468 อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 54,412.30
 39. 2739 ม.ทศพรปรีชา . 54,162.78
 40. 62309 นัฐวุฒิ พูลผล 53,145.76
 41. 22928 วนิดา เกิดธนมงคล 51,501.39
 42. 24 ไชยยา ชนะชัย 50,483.27
 43. 44100 ราชวัชร โรจน์ทินกร 48,153.92
 44. 57181 จุฑามาศ อ่างทอง 47,046.78
 45. 37285 อรุณนี โสธโน 46,681.09
 46. 11551 สมพงษ์ คุณสมบัติ 46,219.93
 47. 1455 พรนภา สืบสารคาม 45,587.28
 48. 12660 คณพศ โชติประทุม 45,080.71
 49. 4976 ไอยรัตน์ โชติการ 43,767.00
 50. 25984 ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 43,083.90
 51. 2041 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 42,367.06
 52. 258767 รตนภัส วรรณวรพร 41,263.98
 53. 119216 ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 40,489.61
 54. 57624 ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 37,174.72
 55. 16646 แอคชั่นโกล ทรู . 35,578.19
 56. 60712 ศศิตา บัวสี 34,968.04
 57. 146983 สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 34,891.77
 58. 37775 สุรศักดิ์ จิตอำนวย 34,629.00
 59. 21461 อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 34,576.36
 60. 299 ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล 33,965.09
 61. 26500 นพดล อินตา 33,407.58
 62. 200591 สุรวุฒิ ศรีมันตะ 32,549.35
 63. 30197 อัญชลี อยู่พร้อม 32,331.78
 64. 6545 จันทนา โชคตาม 32,049.47
 65. 124768 วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 31,423.01
 66. 26041 เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 31,313.33
 67. 122677 กัญญา วิเชียร 31,278.87
 68. 201424 แพรภิรมย์ ไตรพรม 31,108.63
 69. 35069 นวนิจ ตัณฑัยย์ 31,050.77
 70. 83286 ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 30,953.05
 71. 40722 สารพล แจ่มจรัส 30,405.36
 72. 10741 จะลุย อ่อนปุย 30,038.45
 73. 128765 คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 29,661.95
 74. 64195 กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,542.99
 75. 14174 ชุลี โนจิตร 29,277.73
 76. 59055 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 28,731.22
 77. 36718 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 28,227.17
 78. 128119 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 28,078.08
 79. 5278 เจียม ลือลั่น 28,053.68
 80. 6520 นิภา ชุมภูปิน 28,026.39
 81. 121243 พินิต เพชรดา 26,496.58
 82. 289 สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 26,393.18
 83. 52059 จุฑา วาสดำเกิง 25,949.10
 84. 114564 ชญาดา จันทร์สว่าง 25,944.06
 85. 28498 กัณพงศ์ บุญเจริญ 25,501.35
 86. 67952 อาภรณ์ หนูห้อง 25,420.54
 87. 33334 ถาวร พ้นภัย 25,302.05
 88. 3733 สุชาติ อัคนียุทธ 25,163.56
 89. 20462 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 24,560.50
 90. 82949 กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 24,160.19
 91. 3268 วรัญญา เจิมจิตต์ 23,893.18
 92. 62224 ศิรินภา โทรัตน์ 23,710.28
 93. 12897 นคร สิทธาพัฒนพร 23,630.51
 94. 36455 ไพรีนทร์ แสนเรือน 23,629.13
 95. 103653 สมพงษ์ โคตรวิชัย 23,222.15
 96. 123344 สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 23,198.36
 97. 117374 กัญญา ผาลา 23,196.82
 98. 7488 ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,074.11
 99. 52794 กิตติชัย อ่างทอง 23,032.50
 100. 1483 ประภัสสร เชาว์ชาญ 22,965.54
 101. 56015 ถาวร จันทร์เรือง 22,926.32
 102. 166728 ธนสุภา ช่างแฟง 22,810.20
 103. 24106 ณัฐสุดา สิงหศิริ 22,575.36
 104. 65748 บุญสุข ประจิมทิศ 22,544.92
 105. 9325 อภิชาติ ปรีชา 22,287.48
 106. 120207 สมพร พันธุ์บุตรน้อย 22,069.79
 107. 5225 แสงอรุณ เมืองสุข 22,034.51
 108. 74452 รัศมี พรหมกัลป์ 21,957.14
 109. 41403 รินดา ถ้ำกลาง 21,380.13
 110. 285678 เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 21,354.87
 111. 59213 ทวีวัฒนา ไชยมงคล 21,090.59
 112. 79839 หนึ่ง มังคละคีรี 21,061.86
 113. 64347 พรนภา สมศรีสุข 20,968.44
 114. 199774 นันทนา บุรุษวยากรณ์ 20,780.77
 115. 35138 พรรณเชษฐ รนที 20,504.25
 116. 25232 สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
 117. 4828 ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 20,383.74
 118. 488 ชาตรี ทองวิทยกุล 20,293.81
 119. 280180 ธนาเดช หนูเอียด 19,856.25
 120. 130858 ประเสริฐ ทองลอย 19,661.34
 121. 24569 สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 19,517.64
 122. 8091 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,172.74
 123. 45622 แก้วมณี ปัททุม 19,137.63
 124. 21028 พรนิภา ปรีชา 19,054.28
 125. 184260 วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 18,741.37
 126. 206673 ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 18,526.32
 127. 52 พนิดา ธรรมลังกา 18,110.88
 128. 118523 นันทิกานต์ อาชาวาสนา 17,861.06
 129. 22007 กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 17,685.47
 130. 221308 รัตนชัย ดำมี 17,642.90
 131. 37802 ฉวีวรรณ คุตะวัน 17,325.23
 132. 52907 ณรงค์ โนรี 17,155.31
 133. 171561 ลภัส จำรูญจินดา 17,112.30
 134. 105182 สมสุข อนุพันธ์ 17,054.56
 135. 3895 เบญญาภา ประยูรวงค์ 16,921.11
 136. 37878 คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 16,840.45
 137. 87328 พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 16,759.12
 138. 20048 ชินาธิป ธราเดชากร 16,738.94
 139. 8169 ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,717.58
 140. 66845 ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 16,630.60
 141. 32245 ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,614.05
 142. 96809 ภัคพล วรนัยพินิจ 16,455.41
 143. 21295 ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 16,421.63
 144. 63276 บัญชา รื่นฤทัยกุล 16,330.80
 145. 23516 มนัสนันท์ ทับไทร 16,276.20
 146. 22468 ธีระศักดิ์ บุญนำ 16,115.59
 147. 111061 โรมรันต์ ถินกระไสย์ 16,065.86
 148. 23677 กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
 149. 25323 ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,049.73
 150. 87976 กษมา สุภาพงษ์ 16,003.57
 151. 78853 อนุวัติ จันทร์ลอย 15,926.10
 152. 1402 โกวิท ประทีป ณ ถลาง 15,887.68
 153. 79353 เสาวลักษณ์ บล็อก 15,855.55
 154. 18006 ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 15,843.76
 155. 32115 คุณิชชา ทองมนต์ 15,778.25
 156. 9596 พีรพงศ์ ภู่กลั่น 15,638.70
 157. 77868 ทวี หมื่นศรีพรหม 15,569.58
 158. 126631 จันทร์ฉาย อยู่ฤทธิ์ 15,486.77
 159. 26 ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ต 15,458.07
 160. 13801 บวร นามวงศ์ 15,323.15
 161. 56796 อรุณ หวังลาภ 15,128.53
 162. 5944 ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 15,126.63
 163. 1027 หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 15,114.10
 164. 106556 ไพศาล สวนกัน 15,093.66
 165. 37232 วิศรา อินเพ็ง 15,036.12

 

 

 

 

 

READ MORE

ข้อดีของอาชีพนายหน้าประกันภัย

 

หลายๆท่านเคยสงสัยมั้ยคะ ว่าทำไมใครๆก็มาทำอาชีพนายหน้าประกันภัย อาชีพนี้มีข้อดีอย่างไร วันนี้ admin นายหน้าดี.com จะพาเพื่อนๆไปดู ข้อดีของอาชีพนายหน้าประกันภัยกันค่ะ

1. อาชีพนายหน้าประกันภัย สามารถทำงานไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วยได้ ได้อยู่บ้านบ้านกับลูกได้ตลอด แต่สามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income มีเงินเข้าทุกวัน 

อาชีพนายหน้าประกันภัยอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้

2. อาชีพนายหน้าประกันภัย อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก เป็นการทำงานที่เราออกแบบได้เอง มีอิสรภาพทางเวลา

อาชีพนายหน้าประกันภัยสามารถ ทำงานอยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทาง ไปไหน ง่ายสะดวกสบาย ใครๆก็สามารถทำได้

3. อาชีพนายหน้าประกันภัยสามารถ ทำงานอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องเดินทางไปไหน ง่ายสะดวกสบาย ใครๆก็สามารถทำงานนี้ได้

 

อาชีพนายหน้าประกันภัยไม่มีเกษียณ

4. อาชีพนายหน้าประกันภัย ทำได้ตลอดชีพ ไม่มีเกษียณ ไม่มีการกำหนดอายุขั้นสูงสุดที่ทำงานนี้ อายุเท่าไหร่ก็ทำงานเป็นนายหน้าประกันภัยได้

 

อาชีพนายหน้าประกันภัย

5. อาชีพนายหน้าประกันภัย ไม่มีการจำกัดวุฒิการศึกษา วุฒิไหน จบอะไรมาก็ทำอาชีพนี้ได้หมดทุกคนขอเพียงมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้

 

อาชีพนายหน้าประกันภัย

6. อาชีพนายหน้าประกันภัย ทำงานทุกอย่างผ่านไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ก็เสนอและปิดการขายได้เรียบร้อย

อาชีพนายหน้าประกันภัย เรียนรู้งานผ่านระบบออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

7. อาชีพนายหน้าประกันภัย สามารถเรียนงานผ่านระบบออนไลน์ เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียนง่าย สะดวก ตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา แต่อยากเรียนรู้ สามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลา

นายหน้าประกันภัย สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ทั้งแบบ Parttime หรือแบบ Fulltime ได้ตามความสะดวก

8. นายหน้าประกันภัย สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ ทั้งแบบ Parttime หรือแบบ Fulltime ได้ตามความสะดวก อาชีพนี้สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้กับทุกๆอาชีพ โดยไม่กระทบการงานประจำ เพิ่มช่องทางการสร้ารายได้เพิ่ม  

หากท่านสนใจสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับส่วนลด หรือเป็นนายหน้ามืออาชีพ ทางทีมเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะ
? สนใจสมัครสมาชิกคลิกที่นี่ : สมัครสมาชิก
? สนใจซื้อประกันออนไลน์คลิกที่นี่ : สมัครซื้อประกันออนไลน์
? ไอดีไลน์ : 0898290902, 0922726197
? เบอร์โทรศัพท์ : 089-829-0902, 092-272-6197

READ MORE