แผนการตลาด

ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • เจาะลึกแผนการตลาด MGM บรรยายโดย : โค้ชวรายุทธ
ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • ความรู้ระบบ MGM แบบย่อ บรรยายโดย : เฮียศรีกรุง
ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • ความรู้ระบบ MGM ฉบับเต็ม บรรยายโดย : เฮียศรีกรุง
ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • MGM ประกันภัยระบบสร้างเครือข่าย : เฮียคิด เฮียทำ

แผนการตลาด MGM ของศรีกรุง

Member get member

สมาชิก แนะนำ สมาชิก

เพื่อน แนะนำ เพื่อน

กลยุทธ์ ปาก ต่อ ปาก

เงื่อนไขของโครงสร้างแผน MGM

สิทธิพิเศษที่ สมาชิกศรีกรุง จะได้รับ

ระบบ MGM

รายได้ 3 ช่องทาง ที่สมาชิกจะได้รับจากระบบ MGM

ส่วนลดมาตรฐาน

รายได้จากการขายงานเองของสมาชิก (7, 14, 21, และ 28)

ค่าแนะนำ

รายได้จากลูกทีมที่ สมาชิกแนะนำติดตัวแจ้งงาน (จ่ายทุกวันที่ 10)

ค่าบริหารทีมงาน (ค่าตำแหน่ง)

รายได้จากการแจ้งงานของลูกทีมที่ระดับต่ำกว่า (ค่าตำแหน่งจ่ายทุกวันที่ 10)

โครงสร้างแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์

ค่าตำแหน่ง / ส่วนลดมาตรฐาน / ค่าแนะนำ

แผนการตลาด MGM

การนับยอดปรับตำแหน่ง

กรณีระดับ 5 ขึ้น ระดับ 4
  • นับยอดรวมกัน 3 เดือนติดกัน (นับยอดส่วนตัว+ยอดทีมงานในสายงานทั้งทีม)
  • (1)100,000 + (2)50,000 + (3)150,000 = 300,000
  • (1)300,000 (ถ้าได้ยอดครบ 300,000 เลยในเดือนแรก ก็ปรับตำแหน่งได้เลยไม่ต้องรอครบ 3 เดือน) = 300,000

การนับยอดปรับตำแหน่ง

กรณีระดับ 5 ขึ้น ระดับ 4 (3 เดือนติดกันไม่ถึง 3 แสน)
  • นับยอดรวมกัน 3 เดือนติดกันไม่ถึง 3 แสน (นับยอดส่วนตัว+ยอดทีมงานในสายงานทั้งทีม)
  • (X)100,000 + (2)50,000 + (3)100,000 = 300,000
  • (2)50,000 + (3)100,000 + (4)150,000 = 300,000