แผนการสร้างรายได้

โครงสร้างการกระจายผลตอบแทน (แผน MGM)

1. ขายเองได้ค่าคอมมิชชั่น ตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน
2. Online พรบ. ได้ค่าคีย์งานเพิ่ม 5%
3. แนะนำต่อได้ค่าแนะนำ 1%
4. สร้างทีมได้ค่าบริหารสายงาน 3%-7%

ตัวอย่าง วิธีการคิดส่วนลดสมาชิก

ประกัน เบี้ยเต็ม ถอด VAT เบี้ยสุทธิ %ส่วนลด
คิดเป็นส่วนลด (บาท)
เบี้ยประเภท 1 22,000 x0.9309 20,480 x12%
2,458
เบี้ยที่ส่งต่อบริษัท 22,000 – 2,458 (เบี้ยเต็ม-ส่วนลด)
19,542
พรบ. เบี้ยเต็ม ถอด VAT เบี้ยสุทธิ %ส่วนลด
คิดเป็นส่วนลด (บาท)
เบี้ย พรบ. 967 x0.9309 900 x33%
297
เบี้ยที่ส่งต่อบริษัท 967 – 297 (เบี้ยเต็ม-ส่วนลด)
670