จุดเด่นของธุรกิจประกันภัย

1. ประกันภัยเป็น…สินค้าขายง่าย กฏหมายบังคับ ทุกคนมีรถต้องซื้อ
2. ประกันภัยเป็น…สินค้าที่ ไม่ต้องสาธิตหรืออธิบาย ทุกคนใช้อยู่แล้ว
3. ประกันภัยเป็น..สินค้าที่ คนมีรถต้องซื้อทุกปี
4. ประกันภัยเป็น..ธุรกิจที่ ลงทุนต่ำผลตอบแทนสูง
5. ประกันภัยเป็น..ธุรกิจที่ ทำได้ทั่วประเทศ ส่งงานด้วยระบบออนไลน์
6. ประกันภัยเป็น..สินค้าที่สามารถแนะนำคนที่รู้จักได้ซื้อประกันราคาถูก
7. ไม่ต้องสต๊อคสินค้า ไม่ต้องจัดส่งสินค้า (บริษัทดำเนินการแทน)
8. ความเสี่ยงเป็น 0 เหมาะกับคนที่อยากมีธุรกิจแต่กลัวความเสี่ยง